ouderen op fiets en scootmobiel selfie van ouder koppel

Om slagvaardiger en met meer impact de belangen van ouderen te kunnen behartigen, verandert ouderenkoepel CSO haar samenwerkingsverband. Dat betekent dat de belangenbehartiging door de leden zelf ter hand wordt genomen en de projecten binnen het gezamenlijke bureau blijven. Ten aanzien van de verplichtingen en de verantwoordelijkheden m.b.t. de lopende projecten nemen de samenwerkende ouderenorganisaties blijvend hun gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Er wordt gezocht naar nieuwe en bredere vormen van samenwerking, aangepast aan het huidige tijdsgewricht. Ten aanzien van de belangrijkste dossiers voor ouderen blijven de vier ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM ook na 1 januari intensief samenwerken en afstemmen. De samenwerkende ouderenorganisaties blijven zich inzetten voor een samenleving waarin eenieder, ongeacht leeftijd kan meedoen’’